ดูงาน กศน.โนนไทย จ.นครราชสีมา 26 มี.ค. 62

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
ปฏิบัติการทำก้อนเชื้อเห็ด
ดูงานการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ดูงานการผลิตไบโอดีเซล
ฟังบรรยายหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น