ดูงานกรมแพทย์ทหารเรือ วันที่ 27 มี.ค.62

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
บรรยายความเป็นมาของโครงการลูกพระดาบส
เรียนรู้การเคาะไข่ปลานิล
ปรับภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไผ่
ปรับภูมิทัศน์รอบบ่อเลี้ยงปลา

ใส่ความเห็น