อบรมการทำน้ำนมข้าวโพดพร้อมดื่มและน้ำสมุนไพร วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

บรรยายวิธีการทำน้ำนมข้าวโพด