อบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน วันที่ ๗ พ.ค. ๖๒

ช่วงลงทะเบียนก่อนเข้าอบรม
ผู้เข้าอบรมได้ฟังบรรยาย “การปลูกพืชไม่ใช้ดิน”
ททท. (ทำทันที) เมื่อรู้แล้วต้องทำกันลืม ภาพขณะกำลังหยอดเมล็ดผักสลัดอย่างปราณีต
เรียนรู้จากการลงพื้นที่ที่ได้ทำอยู่จริง ภาคปฏิบัติ
เรียนรู้การทำน้ำปุ๋ยเพื่อใช้กับการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน