อบรมหลักสูตร การทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง รุ่นที่๑๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

สอนขั้นตอนการทำลิปมัน สบู่เหลว เจลล้างมือ และตะไคร้หอมกันยุง
วิธีการทำส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ใส่ความเห็น