ศึกษาดูงาน โรงเรียนอิสลามสมุทรปราการ (มะซออนุสรณ์) วันที่ ๑o กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืชไม่ใช้ดิน การทำสบู่ การทำแชมพู และการทำน้ำยาล้างจาน
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น