อบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบี้องต้นการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ และขั้นตอนการทำ
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น