อบรมหลักสูตร การปลูกกล้วยไม้ รุ่นที่๒๓ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

บรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไม้
ภาคปฎิบัติ การลงกล้วยไม้ในกระถาง

ใส่ความเห็น