อบรมการทำปุ๋ยสั่งตัด 16 ส.ค.62

วิทยากรบรรยายเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด
ผู้อบรมทำการทดสอบดินชนิดต่างๆ
วิทยากรบรรยายก่อนลงปฏิบัติในแต่ละกลุ่ม

ใส่ความเห็น