อบรมเห็ดแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 21 – 25 ส.ค 62

วิทยากรบรรยายทฤษฏี
ผู้อบรมลงมือปฏิบัติการทำก้อนเชื้อเห็ด
วิทยากรบรรยายการเขี่ยเชื้อจากดอกเห็ด
ผู้อบรมลงมือปฏิบัติการทำหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ใส่ความเห็น