ดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา วันที่ 15 ส.ค. 62

ศึกษาดูงานอาศรมเห็ด
ศึกษาดูงานอาศรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน
ศึกษาดูงานการผลิตไบโอดีเซล
ศึกษาดูงานอาศรมไม้ประดับ พืชผักสวนครัว
ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส

ใส่ความเห็น