ดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา วันที่ 17 ส.ค. 62

ศึกษาดูงานอาศรมเห็ด
ศึกษาดูงานอาศรมไม้ประดับ พืชผักสวนครัว
ศึกษาดูงานแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่
ศึกษาดูงานอาศรมการเพาะเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส

ใส่ความเห็น