ดูงาน อบต.คลองสาม จ.ปทุมธานี วันที่ 22 ส.ค. 62

ถวายตัวเป็นศิษย์พ่อปู่สุรุจิดาบส
วิทยากรบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานอาศรมเห็ด
ศึกษาดูงานการเลี้ยงไส้เดือน

ใส่ความเห็น