ดูงาน ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

ใส่ความเห็น