ดูงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

ก่อนจะเข้ามาดูงาน ก็ต้องทำความรู้จักกันก่อนนะครับ

ฐานที่ 1 โรงเห็ด (Mushroom nursery)

ฐานที่ 2 ปลูกผักไม่ใช้ดิน (Hydroponics)
ฐานที่ 3 ไบโอดีเซล (Bio-Diesel)
ฐานที่ 4 ไม้ดอกและไม้ประดับ (
Ornamental plant )
ฐานที่ 5 เป็นฐานสุดท้ายจึงขอยกให้กับ เกษตรทฤษฎีใหม่ (
New Theory Agriculture )

ใส่ความเห็น