อบรมหลักสูตร การทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ ๑๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒