อบรมหลักสูตร การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ ๑๖ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓