อบรมหลักสูตร การทำเค้กกล้วยหอมและเค้กลูกเกด รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ภาคปฎิบัติ
เค้กกล้วยหอม
เค้กหน้าช็อคโกแลตชิฟ

ใส่ความเห็น