อบรมหลักสูตร การทำชูชิ รุ่นที่ ๑๒ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สอนขั้นตอนการทำชูชิ
ภาคปฎิบัติ

ใส่ความเห็น