อบรมหลักสูตร การนวดกดจุดเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ ๙ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓