แจ้งการยกเลิกหลักสูตรอบรม

1.หลักสูตรการทำสบู่ แชมพู และน้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ รุ่นที่ 19 อบรมวันที่ 7 เมษายน 2563

2.หลักสูตรการจัดสวนในภาชนะ  รุ่นที่  15 อบรมวันที่ 10 เมษายน 2563

หากมีการเปิดอบรมหลักสูตรดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งคะ