อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วิทยากรจากกรมการข้าวให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วันศุกร์ ที่18 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรม
วิทยากรบรรยายคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอก
วิทยากรบรรยายวิธีการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก
ผู้อบรมตั้งใจฟังการบรรยาย
การทำน้ำข้าวกล้องงอก
ผู้อบรมฟังและฝึกปฏิบัติตาม
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
การจับเวลาเพื่อดูความเหมาะสมของไอศกรีมข้าวกล้องงอก
การชั่ง ตวง วัด เพื่อให้ได้รสชาติที่พอดี
ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงในการฝึกอบรม