Skip to content

อบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

19 มีนาคม 2011ประชาสัมพันธ์

วิทยากรจากกรมการข้าวให้ความอนุเคราะห์ในการอบรมการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

วันศุกร์ ที่18 มี.ค. 54 เวลา 13.00-16.00 น.

ลงทะเบียนก่อนการฝึกอบรม

วิทยากรบรรยายคุณประโยชน์ของข้าวกล้องงอก

วิทยากรบรรยายวิธีการทำน้ำข้าวกล้องงอกและไอศกรีมข้าวกล้องงอก

ผู้อบรมตั้งใจฟังการบรรยาย

การทำน้ำข้าวกล้องงอก

ผู้อบรมฟังและฝึกปฏิบัติตาม

ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

การจับเวลาเพื่อดูความเหมาะสมของไอศกรีมข้าวกล้องงอก

การชั่ง ตวง วัด เพื่อให้ได้รสชาติที่พอดี

ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงในการฝึกอบรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง