อบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส

โครงการลูกพระดาบสฯ ทำการอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า และกุ้งอบซอส ให้กับประชาชนผู้สนใจ โดยเจ้าหน้าที่จากทางห้องเครื่อง สวนจิตรลดา