บรรยากาศในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บรรยากาศในการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ของหลักสูตรการปลูกพืชไม่ใช้ดินเป็นจำนวน 2 วัน 1 คืน คือวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557  ซึ่งหลังจากได้เรียนหลักสูตรปลูกพืชไม่ใช้ดิน จำนาน 5 วันที่โครงการฯ ในวันที่ 23 – 27 กรกฏาคม 2557

 

20140817_100553 20140817_100609 IMG_6196 IMG_6202 IMG_6247 IMG_6274 IMG_6291

 

ใส่ความเห็น