Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2561

08 กันยายน 2014ประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดตารางการอบรม   ตารางอบรม ปี 61

 *ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวันจำนวน 5 วัน*                                             

1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111

2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล

3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้

      – สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ

      – สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ

      – รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

      – พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์

      – ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ

4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

แผนที่ ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ

https://www.google.co.th/maps/place/ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส

 

แผนที่โครงการฯ

 

map_BIG1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional