Skip to content

ตารางอบรม ปี พ.ศ.2561

08 กันยายน 2014ประชาสัมพันธ์

 * ขอความร่วมมือกับผู้เข้าอบรม หลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมทุกวัน จำนวน 5 วัน**

img082

img083

img084

ดาวน์โหลดตารางการอบรม ตารางอบรม ปี 61

                                              ตารางอบรม ปี 61

1.  ติดต่อลงทะเบียนฝึกอบรมในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามลงทะเบียน  0-2174-4111

2.  การแต่งกายสำหรับผู้เข้าอบรม ชุดสุภาพเท่านั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล

3.  ถ้าสนใจหลักสูตร 5 วัน สามารถส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ดังนี้

– สำเนาทะเบียนบ้าน     1 ใบ

– สำเนาบัตรประชาชน    1 ใบ

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ

– พร้อมเขียนหลักสูตรที่สนใจ และเบอร์โทรศัพท์

– ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของโครงการฯ หรือ จะมาส่งเอกสารเองได้ที่โครงการฯ

4. โครงการลูกพระดาบส เลขที่ 89 ม.14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

 

แผนที่ ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส อำเภอ บางพลี สมุทรปราการ

https://www.google.co.th/maps/place/ศูนย์ปฏิบัติงานโครงการลูกพระดาบส

 

แผนที่โครงการฯ

 

map_BIG1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional