บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่115

บรรยากาศในการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดแบบครบวงจรรุ่นที่115 ในวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ์ 2558

IMG_3733

IMG_3735

IMG_3738

IMG_3759

IMG_3765

IMG_3824

ใส่ความเห็น