การอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิล

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ร่วมอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดินและการเลี้ยงปลานิลให้กับเยาวชนจากสถานพินิจฯ สมุทรปราการ

เยาวชนจากสถานพินิจฯ สมุทรปราการ ร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการอย่างตั้งใจ

 

เยาวชนขะมักเขม้นในการเพาะเมล็ดผักสลัดลงในวัสดุปลูก

 

วิทยากรควบคุมและตอบข้อซักถามเรื่องพืชไม่ใช้ดินอย่างใกล้ชิด

 

ไม่มีดินแล้วขึ้นได้ยังไงหนอ??? (สงสัยๆ)

 

เยาวชนช่วยกันย้ายกล้าผักสลัดจากแปลงอนุบาลลงสู่แปลงปลูก

 

วิทยากรกำลังอธิบายการเลี้ยงปลานิลในบ่อซีเมนต์ของโครงการฯ

 

การอนุบาลลูกปลานิลก่อนการทำให้เป็นปลานิลหมัน

 

เยาวชนสนุกสนานกับการให้อาหารปลานิลที่เลี้ยงในกระชัง

 

การจับแม่พันธุ์ปลานิลเพื่อนำมารีดไข่ที่จะใช้ในการทำลูกปลานิลหมัน

 

การผสมฮอร์โมนกับอาหารเพื่อใช้ในการแปลงเพศลูกปลานิลให้เป็นหมัน