Skip to content

สาธิตการใช้เครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนและเตาเผาถ่านแกลบฯ ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร

10 สิงหาคม 2011ประชาสัมพันธ์

วิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ ทำการสาธิตการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนให้กับท่านองคมนตรี (ประธานในพิธี) บุคลากร และผู้สนใจอื่นๆ ที่สนใจชม ในการออกหน่วยโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่62 ณ จังหวัดกำแพงเพชร

สาธิตการสีข้าวจากเครื่องสีข้าวกล้องเพื่อชุมชนโดยวิทยากรจากโครงการลูกพระดาบสฯ

 

วิทยากรควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องสีข้าวกล้องฯ อย่างใกล้ชิด

 

วิทยากรจากสวนจิตรลดากำลังอธิบายและสาธิตการใช้เตาเผาถ่านแกลบให้กับท่านองคมนตรี และบุคลากรต่างๆ ฟัง

 

พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ (ประธานในพิธี) ให้ความสนใจการสาธิตการใช้เตาเผาถ่านแกลบฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง