การอบรมทำน้ำพริกปลาสลิดและปลาสลิดฟูริคาเกะ

โครงการลูกพระดาบสจัดอบรมทำน้ำพริกปลาสลิดและปลาสลิดฟูริคาเกะให้กับประชาชนผู้สนใจในวันพฤหัสบดี ที่4 สิงหาคม 2554 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตทับแก้วฯ

การทอดปลาสลิดเพื่อนำเนื้อมาแกะทำน้ำพริกปลาสลิด

 

วิทยากรกำลังสาธิตการเคี่ยวน้ำพริกปลาสลิดในกะทะไฟฟ้า

 

น้ำพริกปลาสลิดที่เคี่ยวเสร็จสามารถนำไปรับประทานได้เลย

 

ผู้เข้าอบรมสนใจฟังการอธิบายวิธีทำปลาสลิดฟูริคาเกะจากวิทยากร

 

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังบรรยายขั้นตอนการทำปลาสลิดฟูริคาเกะ

 

ผู้เข้าอบรมร่วมทำปลาสลิดฟูริคาเกะ (ผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่น)

 

ผู้อบรมช่วยกันคั่วผงปลาสลิดฟูริคาเกะ

 

ผู้อบรมกำลังแบ่งผงปลาสลิดฟูริคาเกะที่ทำเสร็จแล้วให้แก่กัน

 

ผงโรยข้าวแบบญี่ปุ่นหรือปลาสลิดฟูริคาเกะที่ทำเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน