Skip to content

การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

30 ธันวาคม 2011ประชาสัมพันธ์

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง