การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

โครงการลูกพระดาบสฯ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

หลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ โครงการลูกพระดาบสฯ

 

 

 

 

 

One thought on “การฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกกล้วยไม้”

  1. Namebenjawan 5 มกราคม 2013 at 22:03

    Message

ปิดการแสดงความเห็น