Skip to content

การแปรรูปเห็ด

16 กุมภาพันธ์ 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการแปรรูปเห็ด ในโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะชีวิต สังคมและชุมชน โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

DSC04128

DSC04144

DSC04146

DSC04175

DSC04220

DSC04228

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional