คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

DSC04511

DSC04515

DSC04516

DSC04517

DSC04518

ใส่ความเห็น