คณะดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

DSC04725

DSC04726

DSC04729

DSC04737

DSC04743

ใส่ความเห็น