คณะดูงานจากคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

DSC04766

DSC04768

DSC04770

DSC04771

DSC04773

ใส่ความเห็น