Skip to content

กลอนถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

06 เมษายน 2012ประชาสัมพันธ์

ห้าสิบเก้าพรรษาลุล่วงแล้ว โอ้แก้ว                       บรมราชกุมารรีศรีสยาม

เดินตามติดรอยพระบาททุกโมงยาม                      ทุกเขตคามสนองบาทองศ์ภูมิ

ขอตรัยรัตน์ป้องผองภัยไม่กรายกร้ำ                     ขอน้อมนำจำสมหมายทุกวิถี

ของปวงเทพจงคุ้มครองผองความดี                   ขอจงมีสุขพระเจริญทุกคืนวัน

ขอพระชนมายุกาลยืนนานยิ่ง                                ขอทุกสิ่งทุกการกิจคิดสมหวัง

อยู่เป็นมิ่งเป็นขวัญคู่เวียงวัง                                 เป็นพลังรวมใจไทยไปนิรันด์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อนขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานโครงการลูกพระดาบส

ประพันธ์โดย

ว่าที่ร้อยเอกสมานมิตร พัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง