Skip to content

การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3

30 พฤษภาคม 2017ประชาสัมพันธ์

การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

DSC05730

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0023

IMG_0050

IMG_0205

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional