Skip to content

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 48

12 มิถุนายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 48 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC05813

DSC05816

DSC05817

DSC05818

DSC05819

DSC05820

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional