Skip to content

การทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 19

14 มิถุนายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำคานาเป้กุ้ง กุ้งพล่า กุ้งอบซอส รุ่นที่ 19 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC05863

DSC05868

DSC05870

DSC05871

DSC05877

DSC05884

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional