การผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี รุ่นที่ 2

บรรยากาศอบรมการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ปลอดภัยโดยชีววิธี รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC05907

DSC05909

DSC05911

DSC05915

DSC05916

DSC05923

ใส่ความเห็น