การทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 7

บรรยากาศการทำสลัดผักไฮโดรพอนิกส์และน้ำสลัดต่างๆ รุ่นที่ 7 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC05964

DSC05966

DSC05970

DSC05972

DSC05973

DSC05976

ใส่ความเห็น