Skip to content

การเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 8

27 มิถุนายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC05918

DSC05919

DSC05982

DSC05983

DSC05984

DSC05988

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional