Skip to content

คณะดูงานจากบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด

28 มิถุนายน 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากบริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

DSC06011

DSC06017

DSC06027

DSC06035

DSC06041

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional