Skip to content

การทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13

20 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการทำผงโรยข้าวปลาสลิดฟูริคาเกะ รุ่นที่ 13 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

DSC06271

DSC06275

DSC06277

DSC06278

DSC06279

DSC06280

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional