Skip to content

คณะดูงานจากสำนักงานการศึกษา เมืองพัทยา

20 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากสำนักงานการศึกษา เมืองพัทยา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

DSC06282

DSC06283

DSC06284

DSC06287

DSC06291

DSC06293

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional