Skip to content

คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลตุยง จังหวัดปัตตานี

27 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตุยง จังหวัดปัตตานี วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

DSC06296

DSC06299

DSC06301

DSC06303

DSC06304

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional