Skip to content

การปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 49

27 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการปลูกพืชไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 49 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

DSC06326

DSC06327

DSC06328

DSC06329

DSC06330

DSC06334

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional