Skip to content

การประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2

27 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการประกอบเครื่องเรือนโครงไม้จริงและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 มิถุนายน 1-2, 15-16 และ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

DSC05842

DSC05844

DSC05898

DSC05903

DSC06265

DSC06349

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional