คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

DSC06358

DSC06361

DSC06366

DSC06369

DSC06370

ใส่ความเห็น