Skip to content

คณะดูงานจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

27 กรกฎาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2560

DSC06358

DSC06361

DSC06366

DSC06369

DSC06370

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional