Skip to content

คณะดูงานจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ

11 สิงหาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการมาดูงานที่โครงการลูกพระดาบสของคณะจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

DSC06569

DSC06574

DSC06576

DSC06577

DSC06580

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional