Skip to content

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 159

24 สิงหาคม 2017ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศอบรมการเพาะเห็ดแบบครบวงจร รุ่นที่ 159 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

IMG_0013

IMG_0045

IMG_0060

IMG_0177

IMG_0218

IMG_0234

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อโครงการ

Required

Required

Optional